TimTales – Tim Fucks Apolo – Tim Kruger, Apolo Fire